GRPD a poučení pro pacienty

V našem zdravotnickém zařízení chráníme Vaše osobní údaje podle podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – takzvané GRPD.

Informace pro pacienta GRPD